Doradztwo podatkowe

W ramach kompleksowej obsługi prawnej świadczymy również usługi z zakresu doradztwa podatkowego. We współczesnych realiach prowadzenia działalności gospodarczej nieodzowne jest uwzględnianie przy świadczeniu usług prawnych również jej podatkowych aspektów.

Nasi Klienci korzystają z możliwości uzyskania profesjonalnego doradztwa prawnego i podatkowego pod jednym dachem.

Do świadczonych w tym zakresie usług należą m.in.:

  • doradztwo w kwestiach podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie bilansów i rozliczeń rocznych,
  • reprezentacja przed urzędami skarbowymi i sadami finansowymi,
  • prowadzenie księgowości,
  • controlling,
  • doradztwo gospodarcze, w tym analizy rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • opracowywanie zindywidualizowanej strategii zatrudnienia i systemu wynagrodzeń,
  • doradztwo finansowe, w tym związane z zachowaniem płynności finansowej projektów biznesowych.

Szczególnie dogodne warunki świadczenia usług oferujemy naszym stałym klientom. Powierzenie nam zarówno spraw z zakresu prawa, jak i podatków umożliwia uzyskanie przez naszych Klientów wyjątkowo korzystnej ceny za nasze usługi.