LAWTEC

Więcej za mniej.

Dzięki opracowanemu przez nas zintegrowanemu systemowi obsługi Klienta LAWTEC osiągnęliśmy wyjątkowo wysoką jakość świadczenia usług prawnych. System LAWTEC polega na połączeniu prostoty procesu załatwiania spraw z jego efektywnością. Wciąż stanowi to rzadkość na rynku usług adwokackich w Niemczech.

Nowoczesny system LAWTEC umożliwia połączenie wiedzy, umiejętności i doświadczeń różnych prawników. Powstaje wskutek tego wartość dodana, z której na co dzień korzystają nasi Klienci. Niezależnie od tego, czy pomagamy osobom fizycznym czy przedsiębiorcom, małym firmom rodzinnym, czy też wielkim koncernom, w sprawach cywilnych, patentowych czy też karnych, kompleksowa obsługa w ramach systemu LAWTEC umożliwia elastyczne dopasowanie się do specyficznych i niepowtarzalnych wymogów Klienta. Szczególną korzyścią wiążącą się z systemem LAWTEC jest ścisłe powiązanie procesów manualnych, elektronicznych i intelektualnych, dzięki czemu w znacznym stopniu zmniejszamy nakład czasu i pracy potrzebny do rozwiązania prostych, jak i skomplikowanych problemów.

Aby to osiągnąć wprowadziliśmy w naszej Kancelarii wyjątkową strukturę organizacyjną opartą na najnowocześniejszym sprzęcie i oprogramowaniu, umożliwiającą efektywne wykorzystanie wiedzy i doświadczeń wszystkich pracowników.

Baza wiedzy powstałej na kanwie opracowanych przez nas w przeszłości spraw jest jednym z elementów tworzących wysoką jakość świadczonego doradztwa. W przypadku choćby częściowej zbieżności stanów faktycznych jesteśmy w stanie dopasowując się do wymagań Klienta w krótkim okresie czasu opracować optymalne rozwiązania jego indywidualnej i niepowtarzalnej sprawy.

Połączenie wiedzy z zabezpieczonym przed ingerencją z zewnątrz sprzętem i oprogramowaniem oraz wykorzystanie systemu elektronicznych akt i komunikacji z Klientem WebAkta skutkuje nie tylko wysoką efektywnością świadczonych usług, ale przede wszystkim tym, że jesteśmy w stanie zaoferować Państwu naprawdę konkurencyjne ceny za nasze usługi doradcze i reprezentację.

Więcej za mniej – świadczymy dla Państwa więcej kompleksowych usług, Państwo płacą za nie mniej. Proste.

PaniPan
Nazwisko
E-Mail
Telefon
Wiadomość
Proszę o telefon zwrotny.
KOMNING Rechtsanwälte - LAWTEC